Comisia Europeană confirmă demersurile Agent Green: „Desființarea ariilor protejate pentru construirea de hidrocentrale nu este posibilă”

Comisia Europeană confirmă demersurile Agent Green: „Desființarea ariilor protejate pentru construirea de hidrocentrale nu este posibilă”

Intenția guvernanților noștri de a desființa arii protejate pentru a facilita proiectele Hidroelectrica este zădărnicită de Comisia Europeană. Aceasta a răspuns unei solicitări a asociației de mediu Agent Green, asociație chemată luna aceasta într-o comisie de anchetă parlamentară pe tema blocării proiectelor Hidroelectrica în Defileul Jiului.

Scrisoarea transmisă de Comisia Europeană avocatului Agent Green clarifică aspecte privind intenția Parlamentului României și a Agenției Naționale pentru Arii Protejate de a modifica limitele ariilor protejate sau chiar de a le desființa în totalitate pentru a facilita investiții economice.

Astfel, aflăm că demersuri de acest fel pot fi legale doar în trei situații: când se face dovada autentică a erorii științifice potrivit căreia o arie protejată ar fi fost desemnată eronat, dacă există evoluții naturale asupra habitatelor și speciilor de interes european ce nu pot fi prevenite sau când se aplică în manieră corectă articolul 6 (4) din Directiva habitate.

Ca atare, Comisia arată că desființarea ariilor protejate Natura 2000 sau modificarea limitelor acestora care duc la desființarea parțială sau totală a acestora nu este posibilă pentru a favoriza activități economice cum ar fi construirea de hidrocentrale.

Răspunsul rapid și ferm al Comisiei Europene reprezintă un semnal clar pentru România. Mă sperie apetitul de distrugere și incompetența din Parlament și din Agenția pentru Arii Protejate. Agenția ar trebui să se ocupe cu protejarea nu cu distrugerea. Astfel de oficiali ne fac țara de rușine și trebuie înlocuiți imediat cu specialiști.”, a declarat Gabriel Păun, președintele Agent Green.

După cum ne amintim, la începutul acestei luni, organizația de mediu a fost chemată într-o comisie de anchetă parlamentară să dea explicații pe marginea “obiectivelor investiționale derulate de producătorii de energie electrică și gaze a căror realizare produce daune ireparabile mediului înconjurător”, obiectivelor a căror realizare a fost stopată în urma demersurilor Agent Green și asupra soluțiilor pe care organizația de mediu le are pentru ca respectivele obiective să poată fi realizate, fără a impacta mediul.

Totul după ce Agent Green a reușit să blocheze un “proiect-infracțiune”, prin care societatea Hidroelectrica urma să exploateze Defileul Jiului, prin amenajarea unei hidrocentrale, în care societatea investise deja în jur de 200 de milioane de euro.

Judecătorii Curții de Apel București au dat, însă, dreptate, ecologiștilor, care au reușit să demonstreze magistraților că o astfel de investiție ar distruge ecosistemul din zonă și ar avea consecințe ireparabile pe termen lung.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.